КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГРИПА Sample image Повече подробности тук:

Комуникационна кампания за повишаване на информираността за противогрипна ваксинация сред медицинските специалисти в България. Повече подробности тук
Съобщение НРД 2019 - тук