>>Инфекциозни болести в съвременния свят<<

06 – 08 октомври 2016г. зала 6 на НДК, София /вход от към А6 /

06 октомври 2016 (четвъртък)

12:00 - 14:00 Регистрация

14:00 - 14:20 Откриване

Приветствие от Председателя на БДИБ
Проф. Д-р. Т. Червенякова, дмн

14:20 – 15:00 Научна сесия – Респираторни инфекции

14:20 – 14:40 Грипни вируси и RSV – Водеща роля при острите респираторни инфекции през сезон 2015 / 2016 г.
И.Иванов, С.Ангелова, И.Георгиева,  А.Мангъров, Т.Червенякова, Н.Корсун

 14:40 – 15:00 Инфекция с Mycoplasma Pneumoniae – Честота и клинични прояви
Андонова Р., Ш. Попал - Димитрова, Р. Михайлова-Гарнизова, В. Ковальова, К. Плочев

 15:00 – 16:00 Сателитен симпозиум: GlaxoSmithKline 
Долутегравир базиран режим при лечение на HIV инфекция - Els Hollanders, Medical Director Alliance Countries
Ефект от ротавирусната ваксинация в условията на национални имунизационни програми - Елизабет Георгиева, Мениджър отдел ваксини

 16:00 - 16:30 Кафе пауза  /фоайе на зала 6, ет. -1, пред  вход А6/

 16:30 – 18:00 Научна сесия – Инфекции на нервната система; Трансмисивни инфекции

 16:30 – 16:50 Енцефалит причинен от Herpes Simplex тип 2 вирус – Кратка клинична характеристика и описание на случай
И. Паков, Ц. Дойчинова, Г. Ганчева, Х. Христов, М. Георгиева, И. Петкова

 16:50 – 17:10 Съвременна характеристика на бактериалните невроинфекции в Пловдивска област 
за периода 2013-2015 година
П. Аргирова , И. Боев, И. Балтаджиев, Ч. Венчев, М. Стойчева, М. Мурджева

 17:10 – 17:30 Зика треска – Съвременна заплаха срещу две поколения
М. Господинова

 17:30 – 17:50 Анаплазмози: подценени и недостатъчно познати векторно-преносими инфекции при кучета, котки, коне и хора
И. Цачев, М. Пишмишева, М. Баймакова

 19:30 Вечеря в ресторант Чевермето* (Малкото НДК)

 

 07 октомври 2016 (петък)

 09:00 – 10:00 Научна сесия – Инфекциозни болести в съвременния свят

 09:00 – 09:20 Бъдещето на емергентните инфекциозни болести в Европа
Р. Комитова

 09:20 – 09:40 Антиваксинални движения – зараждане и развитие
Ц. Дойчинова, Д. Шаламанов

 09:40 – 10:00 Omni-Biotic 10 AAD при болни с диариен синдром
П. Василев, П. Ганева, М. Стойчева, О. Бойкинова

10:00 – 10:20 Кафе пауза  /фоайе на зала 6, ет. -1, пред  вход А6/

10:20 – 11:20 Сесия електронни постери

 10:20 – 10:35 Иктерохеморагична лептоспироза при пациент с предшестващо чернодробно увреждане
Ганчева Г., Ц. Дойчинова, И. Паков, И. Христова, Х. Христов, М. Георгиева,И. Петкова, Е. Тасева

 10:35 – 10:50 Клинични характеристики на L. Monocitogenes невроинфекциите
Л. Пекова, П. Парушева, М. Димитрова, Г. Йосифова, З. Караславова, М. Фъртунова, С. Чакъров

 10:50 – 11:05 Варицела – Докога? 
О.Бойкинова, Кеворкян А., И. Балтаджиев И, Бацелова Х.

 11:05 – 11:20 Ефикасна ли е протекцията срещу хепатит B? Клинични случаи на остър хепатит В при ваксинирани
П. Аргирова, М. Стойчева, A. Петров, Н.Ватев, П. Теохаров

 11:20 – 11:40 Сателитен симпозиум: MSD

 HIV/HCV - терапевтични решения - И. Еленков

 11:40 – 12:00 Сателитен симпозиум: Sanofi

 Клинико-епидемиологични особености на грип тип В и значението им за профилактиката – И. Иванов, А. Мангъров

 12:00 – 14:00 Обяд в ресторант Лаура, НДК , вход от към А4 /по стълбите в дясно/

 14:00 – 16:00 Научна сесия – Вирусни хепатити и инфекции при имунокомпрометирани.

 14:00 – 14:20 Лимфоми при HIV – инфектирани пациенти
Н. Янчева-Петрова, Д. Страшимиров, И. Еленков, М. Янкова, А. Тимчев, Т. Червенякова, М. Николова, И. Алексиев

 14:20 – 14:40 Коинфекцията с HCV като фактор, компрометиращ имунологичния отговор към C-ART 
М. Александрова, А. Тимчев, Н. Янчева, И. Еленков, М. Стойчева, Е. Голкочева-Маркова, П. Теохаров, И. Алексиев, М. Николова

 14:40 – 15:00 Протичане, лечение и изход на тежки форми на остър вирусен хепатит тип В 
Попал - Димитрова Ш, Р. Михайлова-Гарнизова, В. Ковалъова, К. Плочев, М. Бориславова, Е. Георгиев

 15:00 – 15:20 Паразитози при HIV – инфектирани пациенти
Н. Янчева-Петрова, Н. Цветкова, И. Маринова, Д. Страшимиров, И. Еленков, М. Янкова, Т. Томов, Т. Червенякова, М. Николова, И. Алексиев

 15:20 – 15:40 Епидемиологична обстановка в България – Д-р А. Кунчев

 15:40 – 16:00 Кафе пауза  /фоайе на зала 6, ет. -1, пред  вход А6/

 16:00 – 17:00 Сателитен симпозиум: Angelini (Gilead)

 Комплексно дългосрочно менажиране на ХИВ  – цели и предизвикателства отвъд неоткриваемата инфекция - М. Николова 

 Съвременни терапевтични препоръки и иновативни подходи в антиретровирусното лечение - И. Алексиев

 17:00 – 17:20 Сателитен симпозиум: AbbVie

 Хепатит С – К. Антонов

 17:20 – 17:30 Дискусия и награждаване за най-добре  представен постер на актуален научен проблем

 17:30 – 19:30 Свободно време

 19:30  Тържествена вечеря в ресторант Лаура, НДК , вход от към А4 /по стълбите в дясно/

 

 08 октомври 2016 (събота)

 09:00 – 11:00 Специализирана сесия на сдружение БДИБ – разглеждане на медицински стандарт Инфекциозни болести

 11:00 Закриване.