Ден 1 (06.10.2016 г)

 Групи вируси и RSV – Водеща роля при острите респираторни инфекции през сезон 2015/2016
(д-р И. Иванов)

Инфекция с Mycoplasma pneumoniae Честота и Клинични прояви
(Р. Андонова, Ш. Попал-Димитрова, Р. Михайлова, В. Ковальова, К. Плочев)

Енцефалит, причинен от Herpes Simplex тип 2 вирус - кратка клинична характеристика и описание на случай
(И. Паков,Ц. Дойчинова, Г. Ганчева, Хр. Христов, М. Георгиева, И. Петкова)

Съвременна характеристика на бактериалните невроинфекции в Пловдивска област за периода 2013-2015 година
(П. Аргирова, И. Боев, И. Балтаджиев, Ч. Венчев, М. Стойчева, М. Мурджева)

Зика треска – съвременна заплаха срещу две поколения
(Доц. д-р Маргарита Господинова, дм)

Antiretroviral therapy :Dolutegravir as a core agent
(Els Hollanders)

Ефект от ротавирусната ваксинация в условията на национални имунизационни програми 
(Д-р М. Мирчева, ГСК)

Емергентните инфекциозни болести в Европа сега и по-късно...
(доц. д-р Р. Комитова)

Ден 2 (07.10.2016 г)

Лимфоми при HIV - Инфектирани пациенти
(Нина Янчева-Петрова, Д. Страшимиров, И. Еленков, М. Янкова, А. Тимчев, Т. Червенякова, М.Николова, И.Алексиев)

Коинфекция с HCV като фактор, компрометиращ имунологичния отговор към CART
(М. Александрова, А. Тимчев, Н.  Янчева, И. Еленков, М. Стойчева, Д. Николова, Е.  Голкочева-Маркова, П. Теохаров, И. Алексиев, М. Николова)

Антиваксинални движения – зараждане и развитие
(Ц. Дойчинова, Д. Шаламанов)

 
(О. Бойкинова, Кеворкян А., И. Балтаджиев И, Бацелова Х. ,  Троянчева М., Петрова Н.)
 
(Попал. - Димитрова Ш, Р. Михайлова-Гарнизова, В. Ковалъова, К. Плочев, М. Бориславова, Е. Георгиев)
 
(Нина Янчева-Петрова, Н. Цветкова, И. Маринова, Д. Страшимиров, И.Еленков, М. Янкова, Т. Томов, Т. Червенякова, М.Николова, И.Алексиев)
 
 
 
?
 
(Петър Василев, Петя Ганева, Марияна Стойчева, Олиана Бойкинова)
 
(Ганчева Г., Ц. Дойчинова, И. Паков, И. Христова , Х. Христов, М. Георгиева, И. Петкова,  Е. Тасева)
 
(Лилия Пекова, Павлина Парушева, Мая Димитрова, Галина Йосифова, Златка Караславова, Мария Фъртунова,  Светослав Чакъров)