Ден 1 (11.10.2012 г)

 1. История на инфекциозните болести в България
  (Проф. Ив. Диков)

 2. Тенденции в разпространението на ХИВ инфекцията в България
  (Д-р Т. Върлева)

 3. Имунология и ваксини при HIV инфекция
  (Проф. Х. Тасков)

 

Ден 2 (12.10.2012г)

 1. Имунопатогенеза на HIV - инфекцията: съвременни аспекти
  (Доц. М. Николова)

 2. Лекарствена резистентност при HIV
  (Д-р Д. Бешков)

 3. Антиретровирусна терапия като профилактика
  (Доц Р. Комитова)

 4. Нова конюгирана ваксина в борбата срещу Neisseria meningitidis
  (Доц. А. Мангъров)

 5. Честота на ротавирусните инфекции в България и необходимостта от ранна защита
  (Доц. М. Тихолова)

 6. Tamiflu: Принципи на употреба и нови възможности с новата дозова форма
  (Проф. Т. Червенякова)

 7. Инфекциозна мононуклеоза в плевенски регион (2008-2012 г.) - клинико-лабораторни и имунологични аспекти
  (Ганчева Г., Ц.Дойчинова, Х.Цветанова, Х.Христов)

 8. Случай на Епщайн – Бар Вирусна инфекция с високо вирусно натоварване при две годишно момиче след чернодробна ретрансплантация
  (Д-р Р. Русева)

 9. Остър вирусен хепатит Е
  (Иванов И., Г.Горанова, Т.Червенякова)

 10. Клинично протичане на остър Хепатит Е
  (Пишмишева М., П.Теохаров)

 11. НE-А,НE-С(NANC) вирусни хепатити. Хепатит E вирусна инфекция
  (Техаров П., Т.Червенякова, Г.Горанова, Е.Маркова)

 12. Приложение на Lamivudinе при тежки форми на остър вирусен хепатит тип B
  (Чипева Р., И.Радева, М.Славова, Е.Александрова, М.Илиева, В.Кръстев, Д.Страшимиров, А.Иванова, Т.Червенякова)

 13. Pseudotumor Cerebri в диференциалната диагноза на невроинфекциите
  (Д-р М. Ненова)

 14. Проучване на епидемия от серозен менингит в Пловдивски регион
  (Стоянова А., М.Троянчева, Н.Ватев, М.Стойчева, Р.Комитова, А.Дикова, З.Младенова)

 15. Навият опит в диагностиката и лечението на тежко протичащи бактериални инфекции на кожата и подкожната тъкан
  (Попов Г., Р.Михайлова, М.Баймакова, Х.Лозанов, К.Плочев)

 16. Пептиди вместо цели протеини в серологичната диагностика на Лаймската борелиоза
  (Христова И., И.Трифонова, Т.Гладнишка, Е.Тасева, В.Иванова)

 17. Актуални проблеми на диагностиката и лечението на Ку-треска. Представяне на клиничен случай
  (Р.Михайлова, К.Плочев, Д.Димитрова, Попал Ш., Стойнова Д., Д.Данчев)