Уважаеми колеги,

Представяме Ви окончателната програма. Останаха материали, които не намериха място като устна презентация поради ограниченото време.  Моля ви, тези материали да се представят като постери, за да бъде споделен вашият опит.
Постерните презентации са без ограничения и ще  намерят място всички, които сте изпратили.
Вашите материалите е добре да се  публикуват на страниците на списание „Инфектология и паразитология”  (изд.Арбилис), защото споделеното от инфекционистите и паразитолозите е полезно за педиатри, общопрактикуващи лекари  и др. специалисти.
Благодариме за активността
Очакваме Ви в града, който не старее, 

Татяна Червенякова

 

IX   Национален конгрес по инфекциозни болести 11 - 13 октомври  2012,  Феста хотел,  София

Организационен комитет

 

Председател

Проф. Татяна Червенякова, дмн

Зам. Председател

Доц. Камен Плочев

Секретар

Д-р И. Иванов

Касиер

Д-р С. Алексиева

Членове

Доц. Ц. Дойчинова
Д-р И. Еленков
Д-р M. Баев
Д-р М. Пишмишева

Научен комитет

 

Председател

Проф. Татяна Червенякова, дмн

Членове

Проф. Марияна Стойчева, дмн
Проф. Христо Тасков, дмн
Доц. Майда Тихолов
Доц. Радка Комитова
Доц. Марина Ненова
Доц. Атанас Мангъров

11 октомври 2012

 

17:30 – 17:40

Откриване
Приветствие от Председателя на БДИБ
Проф. Т. Червенякова

17:40 – 18:00

Инфекциозните болести в България
Проф. Ив. Диков

18:00 – 18:20

HIV – инфекция в България
Д-р Т. Върлева

18:20 – 18:40

Имунология и ваксини при HIV Инфекция
Проф. Х. Тасков

18:40 – 19:20

Сателитен симпозиум МSD
Нови тенденции в лечението на ХИВ
Модератор: Д-р И. Еленков
Лектори:
Проф. М. Стойчева –Терапевтичен подход при пациенти с ХИВ и коморбилитет
Д-р Н. Янчева – Пациенти с ХИВ на лечение с Raltegravir - базирана антиретровирусна терапия

19:30

Коктейл „Добре дошли”

12 октомври 2012

 

9:00 – 10:30

Пленарно заседание: ХИВ инфекция
Председател: Проф. М.Стойчева
Секретар: Д-р И. Еленков

9:00 – 9:20

Съвременни аспекти в имуногенезата на ХИВ инфекцията
Доц. М. Николова

9:20 – 9:40

Вирусна резистентност
Д-р Д. Бешков

9:40 - 10:00

PI – базиран и NNRTI – базиран режим на терапия – ефикасност и безопасност
Еленков И., Д. Страшимиров, М. Янкова, Н. Янчева, Т. Томов

10:00 – 10:20

Антивирусна терапия като профилактика
Комитова Р.

10:20 – 10:30

Дискусия

10:30 – 11:10

Кафе-пауза

11:10 – 11:40

Сателитен симпозиум  Glaxosmithkline
Модератор: Доц. М.Тихолова
Ваксинопрофилактика на заразни болести, подлежащи на задължителна регистрация, съобщаване и отчет
Лектори:
Доц. А. Мангъров - Нова конюгирана ваксина в борбата срещу Neisseria meningitides
Доц. М. Тихолова - Натрупване на все повече данни за честотата на ротавирусните инфекции в България

11:40 – 12:00

Постерна сесия:
Председател: Доц. Мангъров
Членове: Доц. Г.Ганчева, Д-р Л. Андонова

12:00 – 13:00

Обяд

13:00 – 14:00

Пленарно заседание: Респираторни инфекции
Председател: Доц. М. Ненова
Секретар: И. Балтаджиев

13:00 - 13:20

Фирмена презентация: Roche
Тамифлу-принцип на употреба и нови възможности с новата дозова форма
Лектор: Проф. Т. Червенякова

13:20 – 13:40

Инфекциозна мононуклеоза в Плевенсия регион (2008-2012) – клинико-лабораторни и имунологични аспекти
Ганчева Г., Ц. Дойчинова, Х. Цветанова, М. Карчева, Х. Христов

13:40 – 13:50

Случай на Epstein Bar вирусна инфекция с високо вирусно натоварване при 2- годишно момиче след чернодробна ретрансплантация
Русева Р. и съавт.

13:50 – 14:00

Дискусия

14:00 – 16:00

Пленарно заседание:Вирусни хепатити
Председател: Проф. Т. Черевенякова
Секретар: Д-р Д. Страшимиров

14:00 – 14:20

Остър вирусен хепатит Е
Иванов И., Г. Горанова, Т. Червенякова

14:20  - 14:40

Клинично протичане на остър хепатит Е
Пишмишева М., П. Теохаров

14:40 – 15:00

Не-А, Не-С (NANC) вирусни хепатити- хепатит Е вирусна инфекция
Теохаров П., Т. Червенякова, Г. Горанова, Е. Маркова

15:00 – 15:20

Нашият опит в клиничното протичане и диагностиката на вирусен хепатит Е
Попов Г., М. Баймакова, К. Плочев

15:20 – 15:40

Приложение на Lamivudin при тежки форми на остър вирусен хепатит тип B
Чипева Р., И. Радева, М. Славова, Е. Александрова, В. Кръстев, Д. Страшимиров, К. Антонов, Т. Червенякова

15:40 -16:00

Дискусия

16:00 – 16:30

Кафе – пауза

16:30  - 17:40

Пленарно заседание: Невроинфекции
Председател: Доц. М. Тихолова
Секретар: Д-р Т. Томов

16:30 – 16:50

Pseudotumor cerebri в диференциалната диагноза на невроинфекциите
Ненова М.

16:50 – 17:10

Мозъчен оток-приемна диагноза в инфекциозните стационари
Господинова М., М. Козмидис, Г. Моллова

17:10 – 17:30

Проучване на епидемия от серозен менингит в Пловдивския регион
Стоянова А., М. Троянчева, Н. Ватев, Стойчева М., Р. Комитова, З. Младенова

17:30 – 17:40

Дискусия

17:40 – 19:00

Пленарно заседание: Инфекции и диагностика
Председател: Доц. Ц. Дойчинова
Секретар: Д-р Р. Михайлова

17:40 – 18:00

Предизвикателства в диагностиката и лечението при инфекции на кожата и подкожната тъкан
Попов Г., Р. Михайлова, М. Баймакова, К. Плочев

18:00 – 18:20

Пептиди вместо цели протеини в cерологичната диагностика на лаймската борелиоза
Христова И., И. Трифонова, Т. Гладнишка, Е. Тасева, В. Иванова

18:20 – 18:40

Актуални проблеми на диагностиката и лечението на Ку-треска
Михайлова Р., К. Плочев

18:40 – 19:00

Дискусия

19:30

Гала вечеря с любезната подкрепа на Ewopharma – Традицията има значение!

13 октомври 2012

 

09:00 - 09:20

Фирмена презентация: Intellect pharmа
Darunavir и Etravirine – сигурен начален избор и висока ефективност при лечение на наши пациенти
Лектор: Д-р И.Еленков

09:20 - 09:40

Награди за най добри постери

09:40 – 10:00

Отчет на председателя на БДИБ
Отчет на касиера на БДИБ
Избор на нови членове в ръководството

10:00 – 10:20

Национална конференция на БДИБ 2013

10:30

Закриване на конгреса