Ден 1 (10.10.2013 г)

 1. Глобализация и инфекции
  (Проф. К. Плочев)

 2. Инфекциозни аспекти на миграцията в човешкото общество – исторически тенденции и съвременно състояние
  (Ц. Дойчинова, Д. Шаламанов)

 3. Обзор върху риска от кардиоваскуларна болест скрининг и поведение при пациенти с ХИВ инфекция
  (Д. Николова, МБАЛ Св. Марина / МУ Варна)

 4. Карсил МАКС
  (Д-р С. Стоянова / Sopharma)

 

Ден 2 (11.10.2013 г)

 1. Епидемиология и превенция на захарен диабет – тип 2 (ЗД-2)
  (Д-р Николай Ватев, д.м., МУ – Пловдив, к-ра Епидемиология и МБС)

 2. CLOSTRIDIUM DIFFICILE асоциирани заболявания
  (Проф., Д-р М. Стойчева, дмн, Катедра по инфекциозни болести и паразитология, МУ - Пловдив)

 3. EntericEcol в терапията на чревните инфекции с диариен синдром
  (М. Стойчева, Р. Велчева, И. Балтаджиев, Н. Матева)

 4. Нововъзникналите инфекциозни заболявания
  (Попал Ш., Р. Михайлова, К. Плочев)

 5. Бруцелозата в Турция – персистиращ проблем в ерата на глобализацията
  (Д-р Г. Моллова – Касим)

 6. Съвременна еволюция на международната здравна регулация в условията на глобален епидемичен риск
  (Доц. д-р Р. Константинов дм)

 7. Съвременни аспекти в протичането на туберкулозната невроинфекция в детската възраст
  (М. Димитрова, Л. Пекова, Г. Йосифова, Зл. Караславова)

 8. Автохтонна и импортирана Висцерална Лайшманиоза
  (K. Вутова, Н. Янчева, С. Бадаланов, Р. Чипева, Т. Червенякова)

 9. Нови векторни зоонози при кучетата в България
  (Проф. двмн И. Цачев)

 

Ден 3 (12.10.2013 г)

 1. Ефикасност и безопасност на ротавирусната ваксинация в европа
  (Е. Георгиева, ГлаксоСмитКлайн България)

 2. Ензимно-заместителна терапия и Екзокринна панкреасна недостатъчност