НАУЧНА ПРОГРАМА

09 октомври 2014

 

12:00 – 15:00

Настаняване и регистрация
Регистрационна такса:
За членове на БДИБ 40 лв.
За нечленове на БДИБ 60 лв.

16:00 – 16:30

Откриване и приведствия за "Добре дошли"


ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
“ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ – СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА”
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. Т. Червенякова, дмн
СЕКРЕТАР:
Доц. А. Петров, дм

16:40 – 17:00

ОСТРИ ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ – АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПРОГНОЗИ

17:00 – 17:20

ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ

17:20 – 17:50

ТОКСИЧНИ ХЕПАТИТИ

17:50 – 18:10

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

18:10 – 18:30

ОБСЪЖДАНЕ

18:30 – 20:00

СВОБОДНО ВРЕМЕ

20:00

КОКТЕЙЛ ЗА “ДОБРЕ ДОШЛИ”

10 октомври 2014

 

9:00 – 10:00

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
“ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ – ДИАГНОСТИЧНИ И ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ. СЛУЧАИ ОТ КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА”
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. М. Тихолова, дм
СЕКРЕТАР:
Доц. Ц. Дойчинова, дм

Устни презентации

10:00 – 10:10

ОБСЪЖДАНЕ

10:10 – 10:30

КАФЕ-ПАУЗА

10:30 - 11:00

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

11:00 – 12:00

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
“ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ – ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ. СЛУЧАИ ОТ КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА” – ПРОДЪЛЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. Марияна Стойчева, дмн
СЕКРЕТАР: Доц. Г. Ганчева, дм

Устни презентации

12:00 – 12:10

ОБСЪЖДАНЕ

12:10 – 12:30

КАФЕ-ПАУЗА

12:30 - 14:00

ОБЯД

14:00 – 16:00

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ
ДИСКУСИЯ ОКОЛО КРЪГЛАТА МАСА „ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В СВЕТЛИНАТА НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА“
“НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ В КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И В СТАНДАРТ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ”
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. Камен Плочев, дмн
СЕКРЕТАР:
Доц. М. Господинова, дм

Обсъждане на недоразуменията в работата на специалистите по инфекциозни болести по клиничните пътеки, съгласно медицинския стандарт по инфекциозни болести във връзка със задължителните процедурни елементи в изпълнението им. Разисквания.
Предложения, касаещи промени в постулатите за изпълнение на диагностичните и терапевтични процедури от клиничните пътеки, действащи императивно към настоящия момент.
Изготвяне на предложение към НЗОК за коригиране на несъстоятелните пунктове от диагностично-терапевтичните процедури, залегнали в клиничните пътеки по Инфекциозни болести.

16:30 – 20:00

ПАНОРАМНА ОБИКОЛКА НА ГРАДА

20:00

ГАЛА ВЕЧЕРЯ

11 октомври 2014

 

09:00 - 09:10

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

09:10 - 09:30

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

09:30 – 10:00

КАФЕ ПАУЗА

10:00 – 11:00

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ „ВАРИА“
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Доц. М. Господинова, дм
СЕКРЕТАР: Д-р Валентина Цанева

Устни презентации

11:00 – 11:30

Коментар на постерната сесия
Връчване на награди за най-добри постери.

11:30

ЗАКРИВАНЕ НА IX НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ