XI-та годишна национална конференция по инфекциозни болести

 

За Русе

Годишна национална среща на инфекционистите

Невроинфекции

Аденовирусен Менингоенцефалит

Случай на церебрална криптококоза при пациент с ХИВ

Новото лице на ентеровирусите

Терапевтични решения при пациент с коинфекция HIV/HCV

Приложение на ESSENTIALE MAX при остри и хронични вирусни хепатити и коинфекции HIV и Хепатит

Инфекции при трансплантирани 

Анализ на някои епидемиологични и клинични характеристики на ентерално предаваните хепатити "А" и хепатит "E"

Ентероколит, предизвикан от Clostridium Difficile - съвременни клинико-епидемиологични аспекти, прогноза, диагностично-терапевтично поведение

Нашия опит с Omnibiotic 10 AAD като пробиотик на избор при болни с остра инфекциозна диария в клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ "Проф. Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора

Нагласа на общопрактикуващите лекари и акушер-гинеколозите в България към противогрипната ваксинация при бременни

Хронична HIV инфекция: по-дълъг път към излекуването

HIV/HBV - Коинфекция честота и значимост. Нови диагностични мерки и терапевтични опции при HBV

Мултилекарствена резистентна туберкулоза (MDR-TB) при пациент с HIV инфекция

HIV-асоцииран сарком на Капоши

Смесена инфекция - ХТБС и херпесен енцефалит

Иновативни терапевтични опции в антиретровирусната терапия с F/TAF-базирани режими

HIV/HCV Ко-инфекции - съвременно лечение

Морбили - епидемичен взрив в област Пазарджик, 2017г.

Проучване на коморбидитета и рисковите фактори при херпес зостер

Диагностични проблеми при инфекциозната мононуклеоза