XII - тa  Национална конференция по Инфекциозни болести


>>Предизвикателства и проблеми на съвременната инфектология<<

 

1113 октомври 2018г.

 

Сол Несебър Бей****, Несебър


11 ОКТОМВРИ 2018 (четвъртък)

12.00 – 19.00  Регистрация и настаняване

15.00 – 15.30  Официално откриване

15.30 – 17.00  Научна сесия

17:00 – 18:00  Сателитен симпозиум

20.00               Вечеря

 

12 ОКТОМВРИ 2018 (петък)

09.00 – 11.00  Научна сесия

11.00 – 12.00  Сателитен симпозиум:  Angelini (Gilead)

12.00 – 14.00  Обяд

14.00 – 16.00  Научна сесия

16.00 – 17.00  Сателитен симпозиум

17.00 – 18.00  Научна сесия

20.00         Тържествена вечеря

 

 

13 ОКТОМВРИ 2018 (събота)

10.00 – 11.00  Заседание на БДИБ

11.00               Закриване

 
Програмата е предварителна и следва да претърпи промени след уточняване на участниците в научните сесии и сателитните симпозиуми.