XII - тa  Национална конференция по Инфекциозни болести

>>Предизвикателства и проблеми на съвременната инфектология<<

11 – 13 октомври 2018г.

Сол Несебър Бей****, Несебър

 

11 октомври 2018 (четвъртък)

 12:00 - 19:00 Регистрация и настаняване


 зала „Италия“ на Сол Несебър Палас

15:00 - 15:20 Откриване 

 

Приветствие от Председателя на БДИБ

Проф. Д-р. Т. Червенякова, дмн

 

15:20 – 16:40 Научна сесия – Респираторни инфекции и ваксинопрофилактика

 

15:20 – 15:40 Грипен сезон 2017-2018 в България. Нови решения във ваксинопрофилактиката на грип

Корсун Н., С.Ангелова, И.Георгиева, И.Трифонова, С.Волева, Д.Илиева, E.Александрова, И.Иванов, Т.Червенякова

 

15:40 – 16:00 Варицелата – позната и непозната болест

Червенякова Т.

 

16:00 – 16:20 Значение на ваксините за намаляване на антибиотичната употреба и антимикробната резистентност

Галев А.

 

16:20 – 16:40 Ерадикация на полиомиелита – прогрес и предизвикателства

Николаева-Гломб Л.

 

16:40 - 17:00 Кафе пауза  

 

17:00 – 18:00 Сателитен симпозиум: GlaxoSmithKline 

 Dolutegravir – опит от клиничната практика - Д-р Брин Джоунс, ViiV Healthcare

 

20:00 Вечеря в основния ресторант на Сол Несебър Бей

 

 

12 октомври 2018 (петък)

 

зала Италия на Сол Несебър Палас

09:00 – 10:40 Научна сесия – Невроинфекции и инфекции при имунокомпрометирани

 

09:00 – 09:20 Херпес симплекс вирусен енцефалит – атипично протичане (клиничен случай)

Добрев Р., И. Паков, Ц. Дойчинова, Г. Ганчева

 

09:20 – 09:40 Случай на туберкулозен спондилодисцит при ХИВ-позитивен пациент

Паков И., Ц. Дойчинова

 

09:40 – 10:00 „Каскада на грижите“ при пациенти с ХИВ-инфекция – опитът на Отделение за придобита имунна недостатъчност към СБАЛИПБ“Проф.Иван Киров“

Янчева-Петрова Н.

 

10:00 – 10:20 Грип-асоциирани неврологични усложнения – клинично протичане и прогностични фактори

Пекова Л., П. Парушева, Г. Йосифова, Зл. Караславова, М. Фъртунова, М. Колева, В. Цонева, Кр. Найденов, М. Митев, Св. Ангелова, Н. Корсун

 

10:20 – 10:40 Етиологична терапия при остри невроинфекции

Пекова Л., М. Стойчева, Ц. Дойчинова, М. Господинова

 

10:40 – 11:00 Кафе пауза

 

11:00 – 12:00 Сателитен симпозиум: Angelini (Gilead)

Genvoya – поглед отвъд неоткриваемия вирусен товар

 

11:00 – 11:20 Genvoya – регистрационни проучвания – Д-р Нина Янчева-Петрова, дм

11:20 – 12:00 Данни от клиничната практика с Genvoya – Д-р Даниел Елбърт (Израел)

 

12:00 – 14:00 Обяд в основния ресторант на Сол Несебър Бей

 

зала Италия на Сол Несебър Палас

14:00 – 15:40 Научна сесия – актуални проблеми при инфекциозните болести

 

14:00 – 14:20 Клинико-епидемиологична характеристика на острите инфекциозни миокардити

Господинова М.

 

14:20 – 14:40 Токсоплазмоза – пренебрегвана паразитна болест при хората 

Чакърова Б., Св. Чакъров

 

14:40 – 15:00 Случаи на Коремен тиф при пациенти, хоспитализирани в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” – София за 2016-2017 

Йорданова Р., Т. Вълков, Е. Александрова, М. Илиева, В. Кръстев

 

15:00 – 15:20 Епидемичен взрив предизвикан от Salmonella enteritidis сред деца в град София

Павлова М., M. Карагеоргиев, E. Александрова, И. Н. Иванов, Г. Каменов, В. Велев, И. Томова, Б. Халова, M. Попов, Д. Пенчев, А. Мангъров, T. Kaнтарджиев

 

15:20 – 15:40 Особености в клиничното протичане на смесени инфекции между ротавируси и други чревни патогени

Вълкова Е., М. Господинова, Д. Радкова, И. Тодоров, В. Гаджовска, М. Козмидис, Г. Моллова.

 

15:40 – 16:00 Кафе пауза 

 

16:00 – 16:20 Сателитен симпозиум: MSD

 

Ерадикация на хепатит С и рак на маточната шийка – Д-р Русина Гроздева 

 

16:20 – 17:00 Научна сесия електронни постери

 

16:20 – 16:30 Екзитус на двегодишно дете с варицела и стрептококов сепсис

Велянова Т., Хр. Бацелова, И. Боев, М. Стойчева

 

16:30 – 16:40 Колит, предизвикан от Clostridium difficile при пациент с фатален изход 

Василев П., М. Мурджева, Е. Христозова, М. Стойчева

 

16:40 – 16:50 Западно – Нилска треска – литературен преглед 

Попов М., Т. Червенякова

 

16:50 – 17:00 Зика вирус и репродуктивно здраве 

Комитова Р.

 

17:00 – 17:15 Дискусия и награждаване за най-добре  представен постер на актуален научен проблем

 

17:15 – 20:00 Свободно време

 

20:00  Тържествена вечеря в банкетна зала Анхиало на Сол Несебър Палас

 

13 октомври 2018 (събота)

 

09:00 – 11:00 Специализирана сесия на сдружение БДИБ – разглеждане на медицински стандарт Инфекциозни болести

09.00 - 10.00  Разглеждане на медицински стандарт „Инфекциозни болести“

10.00  - 11.00  Обсъждане на предложения проект за консенсус за бактериални невроинфекции на МБАЛ “Проф.Ст.Киркович”  АД, град Стара Загора

 

11:00 Закриване.

 

КЛАСИЧЕСКИ ПОСТЕРИ ЗА ХII-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

1.Спондилодисцит като причина за неясно фебрилно състояние

Баймакова М., Г. Попов, Р. Андонова, К. Плочев

 

2.Инфекции и лицева пареза – случайност или причина?

Бойкинова О., Р. Комитова

 

3.Миази в България – докладване на два случая

Велев В., М. Шахид, Г. Матеев, К. Вутова

 

4.Случаи на хеморагична треска - Денга, при пациенти хоспитализирани в СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров”- София

Вълков Т., Р. Йорданова, И. Еленков

 

5.Тежка ранева инфекция с некроза на меки тъкани и септицемия, причинена от Vibrio vulnificus

Павлова M., К. Цанкова , М. Карагеоргиев, М. Недялков, Р. Ненова, И. Томова, Р. Шишков, В. Толчков, Т. Кантарджиев

 

6.Случай на OPSI синдром при 46 годишен мъж със сепсис, причинен от S. pneumoniae, завършил летално 

Парушева П., Л. Пекова, Г. Йосифова, М. Колева

 

7.Анализ на чревните инфекции при деца до три годишна възраст, хоспитализирани в Клиника по инфекциозни болести (КИБ) на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович-АД“, гр. Стара Загора за период от две години

Парушева П., Г. Йосифова, Зл. Караславова, М. Колева, Л. Пекова

 

8.Ахеморагични клинични форми на Конго - Кримска хеморагична треска 

Петров А., Н. Ватев, М. Стойчева, И. Боев

 

9.Неврологични прояви при хепатит Е вирусна инфекция (клиничен случай)

Пишмишева-Пелева М., Е. Голкочева-Маркова, Е. Насева, Н. Ватев, А. Петров

 

10.Клинико-епидемиологични характеристики на хоспитализирани болни с грип тип „В“ във Военномедицинска академия – София през зимен сезон 2017-2018

Попов Г., М. Баймакова, Р. Андонова

 

11.EBV хепатит с холестаза при петгодишен пациент (клиничен случай)

Попов М., В. Велев, Н. Найденова, А. Иванова, Д. Илиева

 

12.Ентеровирусите – етиологичен агент при инфекции на централната нервна система

Стоянова А., Л. Николаева-Гломб

 

13.Изследване на серумен амилоид А протеин при болни с тежка форма на инфекциозна мононуклеоза

Тодоров И., М. Господинова, Я. Бочева, Г. Попчева